Rybářský řád - Velký Vrchotický rybník

Oprávnění k rybolovu:

Sportovní rybolov je povolen pouze na povolenky vydané provozovatelem, tj. firmou FOREST-FISH, spol. s r.o..Rybolov může být prováděn jen způsobem odpovídající zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Povolenka se zakupuje před započetím lovu ve srubu na hrázi rybníka. Při nepřítomnosti správce je povinnost se nahlásit telefonicky.

Důležité:

 • Nelovící návštěvy nechávají auta na parkovišti u srubu!
 • SPZ dalšího automobilu, který rybáře doprovází ( auta rod. příslušníků, atd.), který bude přítomen po dobu rybolovu na místě chytání.
 • Každý odjezd v průběhu rybolovu těchto automobilů, musí nahlásit rybář min. ½ hod předem. Automobil odjíždí rovněž kolem srubu.
 • Při odchodu ze stanoviště je rybář povinen zanechat pořádek. Rybáři splatností od 1.6.2018 jsou povinni svůj vyprodukovaný komunální odpad odnést a vytřídit do nádob u srubu plasty, sklo, papír a ostatní směsný odpad ( dle Zákona č. 185/2001 Sb.)

Docházka:

6,00 hod - 21,00 hod = březen, duben, září, říjen

5,00 hod - 24,00 hod = květen, červen, červenec, srpen

Povolené úlovky:

V jednom dni si může rybář ponechat maximálně 7 kg všech druhů ryb ( vyjma jesetera), maximálně však dvě ušlechtilé ryby (kapr, amur, štika, candát, tolstolobik). Po dosažení povoleného úlovku smí rybář nadále chytat pouze metodou CHYŤ A PUSŤ.

Nejmenší délka úlovku:
Kapr 42 cm
Amur bílý 50 cm
Tolstolobik 60 cm
Lín 30 cm
Štika 55 cm
Candát 45 cm

Kapr nad 60 cm a Amur nad 70 cm se vždy vrací zpět do rybníka!!

Jeseter CELOROČNĚ HÁJEN

Povinnosti rybáře, způsob lovu a chování při lovu:

 • každý rybář je povinen s sebou mít povolenku, úlovkový lístek, OP nebo platný pas, metr, podběrák, vezírek s kruhy, gumovou podložku, vyprošťovák háčků nebo pean, desinfekční prostředek
 • při lovu na položenou je povoleno chytat na 2 pruty, je možno doplatit třetí prut
 • na každém prutu je povolen pouze jeden návazec
 • při lovu přívlačí je povolen pouze jeden prut, přičemž nesmějí být součastně nastraženy další pruty
 • při lovu dravců se chytá na položenou na živou nebo mrtvou rybku, při lovu přívlačí na mrtvou rybku nebo umělé nástrahy
 • při lovu dravců je povoleno chytat pouze na háčky bez protihrotů
 • při lovu na těžko musí být každé závaží průchozí (na kmenovém vlasci)
 • rybář je povinen zapsat každou rybu do úlovkového lístku ihned po uložení do vezírku
 • příjezd a odjezd pouze kolem srubu
 • při odjezdu odevzdat řádně vyplněný úlovkový lístek a úlovky předložit ke kontrole
 • při odjezdu je rybář povinen při nepřítomnosti správce svůj odchod telefonicky oznámit minimálně ½ hodiny předem
 • vnadění a používání krmítek je povoleno ( krmítka pouze volně průběžná), povolené jsou také krmné bójky
 • zabíjení a kuchání ryb je povoleno jen na místě k tomu určeném → za sociálním zařízením u srubu

Při lovu je zakázáno:

 • půjčovat prut druhé osobě → povolenka je nepřenosná
 • chytání ryb na srkačky
 • chytání ryb z loděk a chytání na bójku
 • vstupovat na ostrůvek
 • výměna ryb ve vezírku
 • uchovávání ryb ve společném vezírku
 • používat jako nástražní rybku cejny
 • pouštět zpět do vody ulovené sumce, cejny a karasy
 • při zabití úlovku jakýmkoliv způsobem zkracovat délku ryby
 • chytání mezi moly
 • chytání ryb v okolí srubu, po celé délce obce Vrchotice ( označeno tabulemi)

Poplatky za ubytování a stání karavanů

Chatka (4 lůžka) 500,- Kč/chatka/den
Místo pro karavan 200,- Kč/1den
Mibilheim 1 100,- Kč/1 den
Stanování pro nelovící návštěvy 300,- Kč/1 den
Karavan pro nelovící návštěvy 500,- Kč/1 den
Při použití mobilheimu návštěvník složí kauci ve výši 500,- Kč na poškození vybavení. Kauce bude vrácena při převzetí mobilheimu.

Kontrola:

 • povinnost dokladovat se všem zaměstnancům a majitelům firmy FOREST-FISH, spol. s r.o., dále Policii ČR a pověřené osobě ke kontrole
 • rybář je povinen umožnit kontrole nahlédnutí do automobilů, zavazadlového prostoru a přívěsů. To se týká i automobilů rod. příslušníků, atd., kteří nerybařili, ale byli přítomni rybolovu.

Nedodržení rybářského řádu se trestá odnětím povolenky bez náhrady a při hrubém a opakovaném porušení rybářského řádu zákazem rybaření na tomto rybníku.

Firma FOREST-FISH, spol. s r.o. si vymiňuje právo nevydat povolenku bez udání důvodů.

Rybář se zavazuje k plnění výše uvedených pravidel zakoupením povolenky!


Kontakty:

Frank Stanislav 606 684 131

Bečvářová Ivana 728 673 632

Franková Monika 723 984 627

Stáhnout: Rybářský řád.pdf

Ing. Zdeněk Bečvář

jednatel společnosti